News Detail

InnoTech nâng cấp hệ thống giao dịch chứng khoán với CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tháng 8 vừa qua, CTCP Công nghệ sáng tạo (InnoTech) đã hoàn tất nâng cấp hệ thống giao dịch (web trading) phiên bản 5.0 cho CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Với hệ thống mới, InnoTech đã áp dụng các cải tiến về

  • Hệ thống phân phối dữ liệu thị trường (market data) đảm bảo tốc độ tốt nhất.
  • Cấu trúc lại và tối ưu nền tảng UI ReactJS, chuẩn hoá các tương tác dữ liệu của ReactJS và servers.
  • Làm mới giao diện với các thông tin được thể hiện đầy đủ trên cùng 1 màn hình giao dịch nhưng vẫn phải đảm bảo dữ liệu được cập nhật nhanh nhất.
  • Giao diện hỗ trợ các độ phân giải phổ biến nhất HD, full HD, 2K, 4K, hỗ trợ nhiều loại kích thước chữ (font size).

HSC là công ty chứng khoán có số lượng lệnh hàng đầu Việt Nam. Hệ thống mới được cải tiến nằm trong chiến lược mở rộng hơn nữa tập khách hàng cá nhân của HSC. Do vậy, yêu cầu về giao diện, độ ổn định, hiệu suất hệ thống giao dịch luôn phải được đặt lên hàng đầu.

InnoTech là đối tác triển khai hệ thống giao dịch và hệ thống quản lõi quản trị khách hàng cho HSC trong nhiều năm qua. Hệ thống giúp HSC số hoá các quy trình liên quan tới đặt lệnh, quản lý khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm dịch vụ số cho KH, cải thiện hiệu suất kinh doanh.