News Detail

InnoTech hợp tác với TTL cung cấp giải pháp giao dịch nâng cao cho thị trường Việt Nam

TTL được thành lập nắm 2003, có trụ sở tại Hongkong. TTL hiện là một trong những công ty cung cấp giải pháp cho ngành tài chính ngân hàng lớn nhất HongKong và đang mở rộng dịch vụ sang các ngước Vietnam, Trung Quốc và Singapore. Các giải pháp của TTL tập trung vào giao dịch đa sản phẩm như cổ phiếu, quyền chọn, chứng chỉ quỹ, etc.

InnoTech là công ty với 16 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp giao dịch tần suất cao, hệ thống giao dịch thuật toán và hệ thống Core giao dịch Front- Office đa sản phẩm cho các tổ chức tài chính tại Việt Nam. Vừa qua, InnoTech cũng đã nhận được đầu tư từ các quỹ trụ sở tại Thuỵ Sỹ để nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng dịch vụ của mình.

Tại Việt Nam, InnoTech là đối tác của TTL, hỗ trợ cùng hợp tác, phát triển các giải pháp phù hợp nhất cho các CTCK đang hoạt động tại Việt Nam. Hai bên cam kết cùng hỗ trợ nhau trong các công tác chia sẻ kinh nghiệm, tích hợp và phát triển các sản phẩm cho các khách hàng hiện tại của hai bên và tương lai.

 

Share:
Tags: