News Detail

InnoTech triển khai Hệ thống Gateway hỗ trợ giao dịch cơ sở và phái sinh tại các CTCK

Vừa qua, InnoTech đã triển khai Hệ thống Gateway phiên bản nâng cấp kết nối với hệ thống core giao dịch chứng khoán KRX của Sở GDCK TP. HCM. Phiên bản nâng cấp này sẽ hỗ trợ đồng thời giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh qua một đường kết nối lên Sở. 

Hệ thống được bổ sung cơ chế passthrough trên Gateway và bổ sung session cho core phái sinh cho phép CTCK gửi lệnh cơ sở và phái sinh lên Gateway theo đúng format của KRX. Hệ thống cũng hỗ trợ gửi các messages từ Sở về cho các core tương ứng, đảm bảo được tối đa tốc độ và sự toàn vẹn của các messages.

Hệ thống Gateway phát triển bởi InnoTech là hệ thống có tốc độ xử lý lệnh tối ưu nhất trên thị trường. Hệ thống cũng được thiết kế với các cơ chế vận hành, backup hiệu quả giúp cho việc gửi lệnh lên Sở luôn được đảm bảo ổn định với tốc độ lệnh nhanh nhất. Hệ thống đã và đang được triển khai tại các CTCK như MBS, VNDS, NVS, TVS, etc.

 

 

Share:
Tags: