Tài Chính -  Ngân Hàng 

 

InnoTech cung cấp các giải pháp dành riêng cho thị trường Ngân Hàng mà đối tượng chính là các ngân hàng và các tập đoàn, công ty tài chính trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 

InnoTech là đối tác chính thức với các đối tác nước ngoài có bề dày kinh nghiệm trong việc triển khai thành công các giải pháp dành cho thị trường Ngân Hàng, như iCreateNeptune Software Group, Utiba Mobility

  • Tích hợp giải pháp Lõi Ngân Hàng
  • Giải pháp Phân tích & Báo cáo
  • Giải pháp Quản Trị Rủi Ro